Historie

1879

Rodinná firma ZON byla založena v květnu roku 1879 třebíčským rodákem Ferdinandem Kubešem, který se jako jeden z prvních ve střední Evropě rozhodl vyrábět limonády, jako nápoj proti žízni. Tehdy firma vznikla pod názvem “Továrna na vodu sodovou, šumící limonády a šťávy ovocné, Ferdinand Kubeš, Třebíč”. Již v prvním roce vyrobil celkem 20 tisíc lahví sodových vod a limonád s použitím ovocných sirupů vlastní výroby.

Zakladatel firmy  ZON Ferdinand Kubeš
Erb
1901

V roce 1901 byla registrována ochranná známka ve tvaru hvězdice s iniciálami FK 1879, kterou jsou výrobky označovány dodnes.V témže roce byla kvalita výrobků oceněna zlatou medailí na mezinárodní výstavě nealkoholických nápojů v Paříži, čímž si vydobyla jedno z předních míst mezi tehdejšími výrobci.

./img/historie/4_web.jpg
1909

Firma získala tehdy prestižní titul c.k.dvorního dodavatele.

Ve 20. letech byly výrobny několikrát rozšířeny a zejména po 1. světové válce došlo k velké modernizaci výroby i prodeje a zkvalitnění služeb. Technologie byla zdokonalena pořízením umělého chlazení, instalací úpravny vody se sterilizací a moderního zařízení pro mytí a plnění lahví, byla zřízena i vlastní lisovna ovoce.

./images/obr/1444675889_05-cola.jpg
1927

V roce 1927 registruje firma slovní ochrannou známku ZON, což je zkratkou pro Zdravotní Osvěžující Nápoje. V tomto roce se začaly používat charakteristické třetinkové láhve typu ZON, které firma používá dodnes.

Limonády se tehdy prodávaly výhradně v restauracích a hostincích a měly být řádně chlazené. Aby tomu tak bylo, dodávala firma v létě na každých 100 odebraných lahví 10 kg umělého ledu zdarma.

./img/historie/5_web.jpg
1937

Firma ZON se napojila na nový moderní vodovod města Třebíče, který do města přivedl vysoce kvalitní heraltickou vodu z podzemních pramenišť.

./img/historie/7_web.jpg
1949

V roce 1949 byl podnik znárodněn a postupně přičleňován k různým národním podnikům.

./img/historie/6_web.jpg
1993

K 1. 3. 1993 byl podnik privatizován. Byla vytvořena spol. s.r.o., která je přímým pokračovatelem dnes již více než 136 leté tradice firmy. 

Krokem zásadního významu bylo koncem devadesátých let zavedení výroby nápojů „ZON“ do lahví PET o objemu 0,5 litru, 1,5 litru a 2 litry. Důležitou změnou byl také přechod na plnění točených limonád do nerezových KEG sudů.

./img/historie/6_web.jpg
Současnost

Dnes výrobní program firmy zahrnuje na 50 druhů nealkoholických nápojů a sirupů, prakticky ve všech druzích obalů, které si trh žádá. Na rozdíl od většiny ostatních výrobců nealko nápojů si však třebíčská ZONka zachovala nadále i plnění do skleněných vratných lahví.

V dnešní době je ZON významným dodavatelem nealko nápojů v celé České republice.

Vytvořit poptávku